Kursy podstawowe 200h

Zapraszamy na Kurs Nauczycielski Jogi (Ashtanga Joga) 200h akredytowany przez Yoga Alliance według nowych, podwyższonych standardów!

27 stycznia – 19 września 2023

Po przeczytaniu poniższych informacji pytania prosimy kierować na info@yogaacademy.pl lub 505-904-825 

Wszystkie nasze Kursy spełniają wymagania Programów 200/300 oraz YACEP i obejmują wszystkie Kategorie Edukacyjne wyznaczone przez Yoga Alliance.

 

Kurs nauczycielski jogi 200h TTC
To podstawowy kurs przygotowujący do bycia nauczycielem jogi, ale też świetna okazja do pogłębienia zarówno wiedzy na temat jogi, jak i praktyki własnej.
– Kurs jest przeznaczony dla osób regularnie uczęszczających na zajęcia jogi przez MINIMUM 2 lata (z pisemnym potwierdzeniem od nauczyciela(li) prowadzącego(ych)) oraz znających i praktykujących całą Pierwszą Serię Ashtanga Jogi.

***Na czym skupimy się podczas kursów?***

ASANA – TECHNIKA, NAUCZANIE, KORYGOWANIE, PRAKTYKA I METODOLOGIA
W blokach dotyczących asan skupimy się na prawidłowym ustawieniu ciała w zgodzie z budową anatomiczną człowieka, uwzględniając indywidualne predyspozycje i ograniczenia poszczególnych osób. Uczestnicy kursów będą także uczyć się budować zajęcia autorskie w oparciu o zdobytą wiedzę. Będziemy także budować i ugruntowywać praktykę własną, która jest podstawowym narzędziem każdego nauczyciela.

ANATOMIA I FIZJOLOGIA
Na tych zajęciach uczestnicy poznają budowę układu ruchu człowieka (anatomia opisowa), a także zakresy działania poszczególnych stawów i mięśni (anatomia funkcjonalna) w odniesieniu do osi i płaszczyzn ruchu. Szczegółowo omówiony zostanie układ oddechowy człowieka wraz z przełożeniem jego działania na praktykę asan. Przyjrzymy się także podstawom funkcjonowania układu nerwowego by lepiej rozumieć wpływ praktyki jogi na samopoczucie. 

FILOZOFIA I ETYKA
Na tych zajęciach uczestnicy kursu poznają zagadnienia filozoficzne z obszaru historii myśli indyjskiej. Wiedza ta da solidną podstawę do pracy z tekstami klasycznymi (Jogasutry, Bhagavad Gita, Hatha Joga Pradipika), a także tekstami i koncepcjami współczesnymi (joga królewska, joga posturalna). Zajęcia filozofii pozwolą wypracować krytyczne spojrzenie na zagadnienia jogi współczesnej.
Zagadnienia z obszaru etyki dotyczyć będą problemów związanych ze współczesnym rozumieniem relacji nauczyciel-uczeń. Na zajęciach wprowadzone zostaną również podstawy filozofii buddyjskiej.

PRANAYAMA, MEDYTACJA I AJURWEDA
W tym bloku uczestnicy będą praktykować oraz uczyć się podstawowych technik oddechowych (Pranayama), a także poznawać techniki medytacyjne wywodzące się w różnych tradycji. Zaprezentowane również zostaną koncepcje wywodzące się z Ajurwedy – tradycyjnej medycyny indyjskiej, które nierozerwalnie połączone są z praktyką jogi.

JOGA I MARKETING
W tym bloku uczestnicy dowiedzą są jak budować swój wizerunek jako nauczyciel jogi. W jaki sposób skutecznie budować własny wizerunek i posługiwać się mediami społecznościowymi (Facebook, Instagram, Pinterest etc.) do osiągania założonych celów.

***Literatura polecana:***
– Klasyczna joga indyjska. Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja przypisywana Wjasie, tłum. Leon Cyboran
– Bhagavad Gita, tłum. Joanna Sachse,
– Hatha Joga Pradipika, tłum. M. Marcinkowska-Rosół, S. Sellmer
– Joga. Nieśmiertelność i wolność, M. Eliade
– Joga. Droga do transcendencji, A. Świeżowska
– Filozofia indyjska, S. Radhakrishnan
– Pranajama. Sztuka oddychania w jodze, B.K.S. Iyengar
– Dammapada – ścieżka Prawdy Buddy, tłum. S. Michalski
– Podstawy praktyki buddyjskiej, Dalailama
– Anatomia Hatha Jogi, D. Coulter,
– Joga. Nowy ilustrowany przewodnik anatomiczny po asanach, ruchach i technikach oddychania, L. Kaminoff
– Atlas anatomii człowieka t. 1, Ogólne pojęcia anatomiczne. Narządy ruchu, J. Sobotta
– Taśmy anatomiczne, T. Myers

CZAS TRWANIA KURSU

  • 8 zjazdów weekendowych obejmujących praktykę własną, naukę korekt, technik uczenia, medytacji oraz Pranayamy (168h)
  • 3 spotkania online (na platformie Meet) obejmujących wykłady z filozofii, etyki oraz anatomii. Transmisje online będą nagrywane oraz udostępniane uczestnikom kursów (30h)
Terminy zjazdów 200H TTC(stacjonarnie/online):
1. 27-29.01 stacjonarnie
2. 10-12.02 stacjonarnie
3. 25-26.02 online
4. 03-05.03 stacjonarnie
5. 18-19.03 online
6. 31.03-02.04 stacjonarnie
7. 22-23.04 online
8. 12-14.05 stacjonarnie
9. 02-04.06 stacjonarnie
10. 30.06-02.07 stacjonarnie
11. 15-17.09 EGZAMINY

Ramowy plan zjazdów stacjonarnych (21h) dla wszystkich modułów:

Piątek (4h)
16:00-20:00 Zajęcia techniczne/Pierwsza Seria Prowadzona

Sobota (10h)
8:00-10:00 Praktyka Mysore
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:00-16:00 Medytacja/pranayama
16:30-20:30 Nauka korekt

Niedziela (7h)
8:00-10:00 praktyka Mysore
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:30-17:30 Nauka Korekt

Ramowy plan zajęć online (10h)
Sobota
8:00-13:00 wykład filozofia jogi
Niedziela
08:00-13:00 wykład anatomia

KADRA
Mateusz Deker
Ania Olszewska
Dorota Lipczyńska
Daria Jankowska

KATEGORIE EDUKACYJNE WG YOGA ALLIANCE
Ashtanga Asana & nauczanie – Mateusz Deker
Asana i nauczanie Ania Olszewska
Filozofia Jogi – Mateusz Deker
Etyka Ania Olszewska
Anatomia – Mateusz Deker
Ayurveda – Daria Jankowska
Media społecznościowe w Jodze – Dorota Lipczyńska

ISTOTNE UWAGI KOŃCOWE:
Uczestnictwo w kursie NIE GWARANTUJE otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu!
Certyfikat otrzymują osoby, które ukończyły kurs oraz zdały egzaminy uzyskując wynik minimum 80%! Wymagania konieczne do spełnienia by uzyskać Certyfikat ukończenia kursu:

  • Obecność: aktywny udział we WSZYSTKICH weekendowych zjazdach TT (kursu nauczycielskiego) oraz opanowanie materiału omawianego na spotkaniach online.
    Wyjątkowe sytuacje, w których obecność na zajęciach nie będzie możliwa będą rozpatrywane indywidualnie.
  • Uzyskanie zaliczenia (minimum 80%) za każdy z testów/zaliczeń poszczególnych przedmiotów kursu.
  • Zdanie egzaminów końcowych z wynikiem minimum 80%

Absolwenci otrzymują Certyfikat potwierdzający ukończenie 200 godzin technik oraz metodologii Ashtanga Vinyasa Yoga.
Uczestnik kursu otrzyma możliwość zarejestrowania się w Yoga Alliance jako RYT (Yoga Alliance Registered Yoga Teacher) www.yogaalliance.org.
Rejestracja na stronie Yoga Alliance jako RYT gwarantuje znalezienie się w oficjalnym widniejącym na stronie internetowej Yoga Alliance spisie nauczycieli zarejestrowanych. Spis ten jest potwierdzeniem spełnienia warunków i standardów wyznaczonych przez Yoga Alliance w kierunku uczenia jogi.

ZASTRZEŻENIE: Ten kurs nie jest w żadnym stopniu zamiennikiem czy odpowiednikiem Autoryzacji lub Certyfikatu nadawanych przez Krishna Pattabhi Jogi Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI) www.kpjayi.org czy Sharath Yoga Center w Mysore w Indiach.

 

Inwestycja:
200H TTC 7300 PLN

Zaliczka: 1500 PLN (płatna przy zapisie)Dane do przelewu:
Odbiorca: Yoga Academy
Numer konta: 28 1050 1520 1000 0092 4899 2712
Tytułem: (w zależności od wybranego kursu 200/300/500hTTC)
Uwaga: Opłata za kurs jest gwarancją rezerwacji miejsca i jako taka NIE PODLEGA ZWROTOWI!

Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać Fakturę VAT proszeni są o zgłoszenie PRZED dokonaniem wpłaty!Po zapłaceniu zaliczki reszta opłaty może nastąpić w całości lub ratach (po minimum 1000PLN) najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia systemu płatności – prosimy o wiadomość!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!