Korekty i asysty w pozycjach

OPIS KURSU
Korekty i asysty w pozycjach są bardzo często wykonywane niepewnie, zbyt mocno, niepotrzebnie lub w sposób nieprawidłowy. W trakcie kursu wyjaśnimy jak bezpiecznie pracować z ciałami uczestników zajęć za pomocą korekt i asyst manualnych. Kurs będzie składał się z części teoretycznej dotyczącej omówienia odpowiedzi ciała na dotyk  w oparciu o badania naukowe dotyczące anatomii i fizjologii ciała oraz części praktycznej, w ramach które demonstrowane i ćwiczone będą korekty manualne ze wszystkich grup asan.


DLA KOGO JEST KURS?
– dla nauczycieli jogi dowolnej metody chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu pracy z ciałem oraz udoskonalić umiejętności korygowania i asystowania uczestnikom zajęć

NARZĘDZIA (KORZYŚCI)
Uczestnicy:

  • poszerzą wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii ciała człowieka
  • Poznają zasady dobierania i stosowania korekt manualnych
  • Poznają skuteczne i bezpieczne korekty manualne


STRUKTURA KURSU
Czas trwania kursu: 15h
Ilość zjazdów: 1 zjazdy stacjonarny
Online: NIE
Stacjonarnie: TAK
Forma zaliczenia: brak
Konsultacje: brak


PROGRAM KURSU

  • ogólne zasady udzielania korekt i asyst manualnych
  • Teoretyczne podstawy korekt: fizjologiczna akcja ciała na dotyk
  • Korekty manualne w wybranych pozycjach stojących, siedzących, skrętach i wygięcia kręgosłupa

GRAFIK:

Zjazd 1

Sobota
8:00 – 10:00 Wprowadzenie: zasady dawania korekt manualnych
10:15-12:15 Korekty manualne: pozycje stojące
12:30-16:00 Korekty manualne: pozycje siedzące

Niedziela
8:00 – 10:00 Fizjologia dotyku: „warstwy” ciała
10:15-12:15 Korekty manualne: pozycje skrętne
12:30-16:00 Korekty manualne: wygięcia

Koszt
1500zł

Zaliczka płatna przy zapisie: 500zł.

Zgłoszenia prosimy kierować je mailowo: info@yogaacademy.pl, telefonicznie – na numer 505 904 825 lub bezpośrednio w szkole Yoga Academy, przy ul. Święty Marcin 31/1A (Poznań).

Wpłaty można dokonać gotówką lub kartą, w szkole Yoga Academy – lub przelewem na konto:
28 1050 1520 1000 0092 4899 2712
Odbiorca: Yoga Academy
Tytułem: Imię i nazwisko, z dopiskiem „Korekty i asysty YACEP”
Uwaga: zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca i jako taka nie podlega zwrotowi.

Osoba prowadząca 

Mateusz Deker Uczy jogi od 2007 roku. W 2017 roku został autoryzowany przez swojego nauczyciela, Sharatha Joisa, do nauczania zarówno Pierwszej jak i Drugiej Serii Ashtanga Jogi (KPJAYI Authorized lvl 2). Swoją pasję do jogi połączył z życiem naukowym. Obronił pracę magisterską (Religioznawstwo UAM Poznań) zatytułowaną „Joga w kulturze Zachodu. Przemiany i recepcja indyjskich technik samozbawienia – tło i współczesność”. Po studiach magisterskich był słuchaczem studium doktoranckiego WNS UAM. W tym okresie powstała większość napisanych przez niego artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat filozofii jogi. Będąc głęboko przekonanym, że joga to droga podchodząca do człowieka w sposób całościowy, w 2019 roku rozpoczął studia Fizjoterapii. Od tego czasu nieustannie pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu anatomii, pracy z ciałem i terapii manualnych. W lutym 2022, będąc zafascynowanym rolą powięzi w ciele, rozpoczął naukę na dwuletnim kursie Integracji Strukturalnej (znanej także jako rolfing).