Zaawansowany kurs nauczycielski jogi

30 września 2022 - 09 lipca 2023

Pogłęb wiedzę na temat jogi i rozszerz umiejętności nauczycielskie dzięki kursowi obejmującemu wszystkie Kategorie Edukacyjne wyznaczone przez Yoga Alliance.

0
godzin nauki
0
zjazdów weekendowych
0
moduły tematyczne

Poszerz swoją wiedzę

Zaawansowany kurs nauczycielski jogi przeznaczony jest dla osób regularnie uczęszczających na zajęcia jogi przez MINIMUM 2 lata (z pisemnym potwierdzeniem od nauczyciela(li) prowadzącego(ych)) oraz znających i praktykujących całą Pierwszą Serię Ashtanga Jogi oraz posiadających Certyfikat ukończenia kursu 200H.

Jakie umiejętności rozwiniesz?

Na czym skupimy się podczas kursów?

1. Asany

W blokach dotyczących asan skupimy się na prawidłowym ustawieniu ciała w zgodzie z budową anatomiczną człowieka, uwzględniając indywidualne predyspozycje i ograniczenia poszczególnych osób. Uczestnicy kursów będą także uczyć się budować zajęcia autorskie w oparciu o zdobytą wiedzę. Będziemy także budować i ugruntowywać praktykę własną, która jest podstawowym narzędziem każdego nauczyciela.

2. Anatomia i fizjologia

Na tych zajęciach uczestnicy poznają budowę układu ruchu człowieka (anatomia opisowa), a także zakresy działania poszczególnych stawów i mięśni (anatomia funkcjonalna) w odniesieniu do osi i płaszczyzn ruchu. Szczegółowo omówiony zostanie układ oddechowy człowieka wraz z przełożeniem jego działania na praktykę asan. Przyjrzymy się także podstawom funkcjonowania układu nerwowego by lepiej rozumieć wpływ praktyki jogi na samopoczucie. Wiedza anatomiczna na każdym z modułów (200/300/500h) będzie odpowiednio pogłębiana i uszczegółowiana.

3. Filozofia i etyka

Na tych zajęciach uczestnicy kursu poznają zagadnienia filozoficzne z obszaru historii myśli indyjskiej. Wiedza ta da solidną podstawę do pracy z tekstami klasycznymi (Jogasutry, Bhagavad Gita, Hatha Joga Pradipika), a także tekstami i koncepcjami współczesnymi (joga królewska, joga posturalna). Zajęcia filozofii pozwolą wypracować krytyczne spojrzenie na zagadnienia jogi współczesnej.

Zagadnienia z obszaru etyki dotyczyć będą problemów związanych ze współczesnym rozumieniem relacji nauczyciel-uczeń. Na zajęciach wprowadzone zostaną również podstawy filozofii buddyjskiej. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z najbardziej znanymi mitami indyjskimi oraz będą analizować je w odniesieniu do filozofii jogi.

4. Pranayama, medytacja

W tym bloku uczestnicy będą praktykować oraz uczyć się podstawowych technik oddechowych (Pranayama), a także poznawać techniki medytacyjne wywodzące się w różnych tradycji.

Czas trwania kursu

Kurs składa się z 12 zjazdów weekendowych obejmujących praktykę własną, naukę korekt, technik uczenia, medytacji oraz Pranayamy oraz część wykładów z filozofii oraz anatomii (252h). Będziesz również uczestniczyć w 4 spotkaniach online (na platformie Meet) obejmujących wykłady z filozofii, etyki, anatomii oraz wykłady dotyczące Mediów (40h).

Ramowy plan zjazdów stacjonarnych (21h) dla wszystkich modułów:
Piątek (4h)
16:00-20:00 Zajęcia techniczne/Pierwsza Seria Prowadzona

Sobota (10h)
8:00-10:00 Praktyka Mysore
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:00-16:00 Medytacja/pranayama
16:30-20:30 Nauka korekt

Niedziela (7h)
8:00-10:00 praktyka Mysore
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:30-17:30 Nauka Korekt

Ramowy plan zajęć online (10h)
Sobota
8:00-13:00 wykład filozofia jogi
Niedziela
08:00-13:00 wykład anatomia

Terminy zjazdów

 • 21-23 października 2022 – stacjonarnie
 • 25-27 listopada 2022 – stacjonarnie
 • 02-04 grudnia 2022 – stacjonarnie
 • 20-22 stycznia 2023 – stacjonarnie
 • 03-05 lutego 2023 –stacjonarnie
 • 17-19 lutego 2023 – stacjonarnie
 • 10-12 marca 2023 – stacjonarnie
 • 24-26 marca 2023 – stacjonarnie
 • 14-16 kwietnia 2023 – stacjonarnie
 • 29-30 kwietnia 2023 – online
 • 19-21 maja 2023 – stacjonarnie
 • 17-18 czerwca 2023 – online
 • 24-25 czerwca 2023 – online
 • 07-09 lipca 2023 – stacjonarnie
 • 12-13 sierpnia 2023 – online
 • 22-24 września 2023 – stacjonarnie

Kadra i kategorie edukacyjne wg Yoga Alliance

Mateusz Deker

Ashtanga Asana i nauczanie, filozofia Jogi i mitologia, anatomia

Z jogą mam do czynienia właściwie od dziecka. Osobą, która pokazała mi jogę, jest jedna z prekursorek jogi w Polsce – Maria Stróżyk. 

Swój pierwszy kurs nauczycielski ukończyłem mając 18 lat u Basi Lipskiej. Od tego czasu nieprzerwanie prowadzę zajęcia jogi. W trakcie trzech pobytów w Indiach uczyłem się metody Ashtanga Vinyasa pod okiem Sharatha Joisa – wnuka Pattabhiego Joisa oraz dyrektora Krishna Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute, który autoryzował mnie do uczenia zarówno Pierwszej jak i Drugiej Serii Ashtanga Yoga (KPJAYI Authorized level 2). Spędziłem łącznie 9 miesięcy na codziennej praktyce jogi w Instytucie. W lutym 2019 po raz pierwszy miałem okazję asystować swojemu Nauczycielowi Sharatowi Joisowi w prowadzeniu zajęć w KPJAYI w Mysore.

Swoją pasję do jogi połączyłem z życiem naukowym, kończąc studia z zakresu filozofii, religioznawstwa a także będąc słuchaczem studium doktoranckiego WNS UAM. W tym okresie powstała większość napisanych przeze mnie artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat filozofii jogi.

Joga jest praktyką obejmującą człowieka jako całość, a fascynacja ludzkim ciałem zaprowadziła mnie do rozpoczęcia w 2019 roku 5-letnich studiów magisterskich z Fizjoterapii, w trakcie których pokochałem anatomię i manualną pracą z ciałem. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę na kursach Integracji Strukturalnej (rolfing), Masażu Tkanek Głębokich, Anatomii Sekcyjnej oraz wielu innych z tego zakresu. Wiedzę zdobywaną w trakcie nauki włączam do codziennej praktyki oraz prowadzonych przez siebie zajęć. 

O szkole jogi marzyłem od dawna, w czerwcu 2016 roku powstał pomysł stworzenia miejsca z niepowtarzalnym klimatem i wspaniałym nauczycielami. Tak powstała Yoga Academy:)

Ania Olszewska

Asana i nauczanie, filozofia Jogi i mitologia

Jestem nauczycielką jogi, medytacji i pracy z oddechem, oraz kształcę przyszłych i obecnych nauczycieli jogi. Współtworzę Yoga Teachers’ Academy i prowadzę regularne zajęcia i autorskie warsztaty w Yoga Academy w Poznaniu. Jestem buddystką w nurcie buddyzmu tybetańskiego, a dzięki Mateuszowi Dekerowi moją codzienną praktyką jogi jest Ashtanga.

Moje zainteresowanie jogą było wynikiem regularnych podróży do Hyderabadu w południowych Indiach, które rozpoczęłam w 2006 roku. Życie tam oraz zdobywanie wiedzy dotyczącej filozofii wywodzących się z Indii było dla mnie na tyle wzbogacające, że stało się znaczącą częścią mojego rozumienia rzeczywistości, i w efekcie stało się też inspiracją do rozpoczęcia praktyki fizycznej jogi w 2010 roku. Kilka lat później zaczęłam prowadzić zajęcia hatha jogi i pranayamy, a w 2018 roku po odbytych kursach nauczycielskich 200h i 300h (Yoga Alliance) w Dharamsali w północnych Indiach, zajęłam się szkoleniem przyszłych nauczycieli jogi w międzykulturowym środowisku.

Regularność podróży do Indii stała się istotnym i kształtującym mnie elementem życia. To właśnie w Indiach otwierałam i współtworzyłam szkołę dla przyszłych nauczycieli jogi i to tam rozpoczęłam moją praktykę buddyjską w ośrodku medytacyjnym Tushita Meditation Centre, gdzie poznałam wspaniałych inspirujących nauczycieli. Kilkakrotnie uczestniczyłam w naukach Dalaj Lamy w świątyni w Dharamsali, co było doświadczeniem przełomowym. 

Jogą zajmuję się także od strony akademickiej i widzę olbrzymi potencjał jogi jako dziedziny interdyscyplinarnej. Stąd też moje zainteresowanie i uczestnictwo w webinarach z zakresu anatomii człowieka, w tym szczególnie dotyczących funkcjonowania naszego układu nerwowego. Pasjonuję się neuronauką oraz jej przełożeniem na praktyki kontemplacyjne, uważnościowe i narzędzia jakich dostarcza joga i medytacja buddyjska w zakresie ich praktykowania. Zjawiskiem jogi współczesnej zajęłam się podczas międzynarodowego programu studiów antropologicznych w UAM i Uniwersytecie w Bernie. Przeprowadziłam badania etnograficzne motywacji osób decydujących się na kursy nauczycielskie jogi w Indiach. Zaczęłam też tworzyć swój film etnograficzny o współczesnym joginie w Indiach, który jeszcze czeka na swoją premierę. Wkrótce rozpoczynam kolejny projekt badawczy, w którym będę stosować techniki kontemplacyjne i medytacje buddyjskie w obszarze etnografii wielogatunkowej. W tym roku, rozpoczęłam także Studia Podyplomowe Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS. 

Literatura polecana

 • Klasyczna joga indyjska. Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja przypisywana Wjasie, tłum. Leon Cyboran
 • Bhagavad Gita, tłum. Joanna Sachse,
 • Hatha Joga Pradipika, tłum. M. Marcinkowska-Rosół, S. Sellmer
 • Joga. Nieśmiertelność i wolność, M. Eliade
 • Joga. Droga do transcendencji, A. Świeżowska
 • Filozofia indyjska, S. Radhakrishnan
 • Pranajama. Sztuka oddychania w jodze, B.K.S. Iyengar
 • Dammapada – ścieżka Prawdy Buddy, tłum. S. Michalski
 • Podstawy praktyki buddyjskiej, Dalailama
 • Anatomia Hatha Jogi, D. Coulter,
 • Joga. Nowy ilustrowany przewodnik anatomiczny po asanach, ruchach i technikach oddychania, L. Kaminoff
 • Atlas anatomii człowieka, t. 1, Ogólne pojęcia anatomiczne. Narządy ruchu, J. Sobotta
 • Taśmy anatomiczne, T. Myers

Istotne uwagi końcowe

Uczestnictwo w kursie NIE GWARANTUJE otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu! Certyfikat otrzymują osoby, które ukończyły kurs oraz zdały egzaminy uzyskując wynik minimum 80%! Wymagania konieczne do spełnienia by uzyskać Certyfikat ukończenia kursu:

 • Obecność: aktywny udział we WSZYSTKICH weekendowych zjazdach TT (kursu nauczycielskiego) oraz opanowanie materiału omawianego na spotkaniach online.
 • Wyjątkowe sytuacje, w których obecność na zajęciach nie będzie możliwa będą rozpatrywane indywidualnie.
 • Uzyskanie zaliczenia (minimum 80%) za każdy z testów/zaliczeń poszczególnych przedmiotów kursu.
 • Zdanie egzaminów końcowych z wynikiem minimum 80%

Absolwenci otrzymują Certyfikat potwierdzający ukończenie 300 godzin technik oraz metodologii Ashtanga Vinyasa Yoga.

Uczestnik kursu otrzyma możliwość zarejestrowania się w Yoga Alliance jako RYT (Yoga Alliance Registered Yoga Teacher) www.yogaalliance.org.

Rejestracja na stronie Yoga Alliance jako RYT gwarantuje znalezienie się w oficjalnym widniejącym na stronie internetowej Yoga Alliance spisie nauczycieli zarejestrowanych. Spis ten jest potwierdzeniem spełnienia warunków i standardów wyznaczonych przez Yoga Alliance w kierunku uczenia jogi.

ZASTRZEŻENIE: Ten kurs nie jest w żadnym stopniu zamiennikiem czy odpowiednikiem Autoryzacji lub Certyfikatu nadawanych przez Krishna Pattabhi Jogi Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI) www.kpjayi.org czy Sharath Yoga Center w Mysore w Indiach.

Zainwestuj w kurs i zostań certyfikowanym nauczycielem jogi

Inwestycja: 8900 PLN

Zaliczka: 1500 PLN (płatna przy zapisie)

Dane do przelewu:

Odbiorca: Yoga Academy

Numer konta: 28 1050 1520 1000 0092 4899 2712

Tytułem: 300hTTC zaliczka

Uwaga: Opłata za kurs jest gwarancją rezerwacji miejsca i jako taka NIE PODLEGA ZWROTOWI!

Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać Fakturę VAT proszeni są o zgłoszenie PRZED dokonaniem wpłaty! Po zapłaceniu zaliczki reszta opłaty może nastąpić w całości lub ratach (po minimum 1000PLN) najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia systemu płatności – prosimy o wiadomość!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Wyślij formularz kontaktowy

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie!

W razie pytań prosimy o wiadomość: info@yogaacademy.pl lub tel. 505-904-825.