Biomechanika
(moduł 2)

OPIS KURSU
Drugi Moduł kursu z zakresu anatomii skupia się na biomechanicznych aspektach asan jogi. W trakcie kursu omówione zostaną reakcje zachodzące w ciele w odpowiedzi na określone ustawienia go w grupach pozycji jogi. Przyjrzymy się kluczowym obszarom umożliwiającym oraz ograniczającym wykonanie danej pozycji, a także omówimy metody przepracowania ograniczeń oraz wypracowania umiejętności wchodzenia w asany. Kurs jest przeprowadzony w formie zarówno wykładowej jak i praktycznej. Każdy z uczestników otrzyma materiały dydaktyczne do kursu.

Kurs kończy się projektem zaliczeniowym (np. Przygotowanie krótkiej lekcji, która będzie poświęcona wybranej asanie lub ograniczeniom)

DLA KOGO JEST KURS?
Kurs jest przeznaczony dla nauczycieli i praktyków jogi chcących pogłębić swoją wiedzę oraz umiejętności zarówno w odniesieniu do nauczania jak i praktyki własnej jogi. Do udziału w kursie konieczna jest znajomość anatomii narządu ruchu człowieka (zachęcamy do wzięcia udziału w module I).


NARZĘDZIA (KORZYŚCI)

Uczestnicy kursu poznają:

  • Biomechanikę wybranych grup asan
  • Kluczowe strukturę anatomiczne dla wybranych asan
  • Bezpieczne metody pracy z ograniczeniami ciała

STRUKTURA KURSU
Czas trwania kursu: 30h
Ilość zjazdów: 2 zjazdy stacjonarne po 15h każdy
Online?
Stacjonarnie
Forma zaliczenia:
Konsultacje:


PROGRAM KURSU

  • podstawowe struktury anatomiczne dla każdej z grup asan
  • rozpoznawanie obszarów wymagających pracy
  • bezpieczne metody pracy z ograniczeniami
  • Droga do wypracowania asany

Koszt
1800zł

Zaliczka płatna przy zapisie: 500zł.

Zgłoszenia prosimy kierować je mailowo: info@yogaacademy.pl, telefonicznie – na numer 505 904 825 lub bezpośrednio w szkole Yoga Academy, przy ul. Święty Marcin 31/1A (Poznań).

Wpłaty można dokonać gotówką lub kartą, w szkole Yoga Academy – lub przelewem na konto:
28 1050 1520 1000 0092 4899 2712
Odbiorca: Yoga Academy
Tytułem: Imię i nazwisko, z dopiskiem „Biomechanika YACEP”


Uwaga: zaliczka jest gwarancją rezerwacji miejsca i jako taka nie podlega zwrotowi.

Ramowy grafik Kursu

Zjazd 1

Sobota
8:00 – 10:00 Pozycje stojące: podstawowe struktury anatomiczne
10:15-12:15 Pozycje stojące: bezpieczne metody pracy z ograniczeniami w asanach
12:30-15:30 Pozycje stojące: droga do wypracowania asany

Niedziela
8:00 – 10:00 Pozycje siedzące: podstawowe struktury anatomiczne
10:15-12:15 Pozycje siedzące: bezpieczne metody pracy z ograniczeniami w asanach
12:30-15:30 Pozycje siedzące: droga do wypracowania asany

Zjazd 2

Sobota
8:00 – 10:00 Wygięcia: podstawowe struktury anatomiczne
10:15-12:15 Wygięcia: bezpieczne metody pracy z ograniczeniami w asanach
12:30-15:30 Wygięcia: droga do wypracowania asany

Niedziela
8:00 – 10:00 Pozycje odwrócone: podstawowe struktury anatomiczne
10:15-12:15 Pozycje odwrócone: bezpieczne metody pracy z ograniczeniami w asanach
12:30-15:30 Pozycje odwrócone: droga do wypracowania asany

Osoba prowadząca 

Mateusz Deker

Uczy jogi od 2007 roku. W 2017 roku został autoryzowany przez swojego nauczyciela, Sharatha Joisa, do nauczania zarówno Pierwszej jak i Drugiej Serii Ashtanga Jogi (KPJAYI Authorized lvl 2). Swoją pasję do jogi połączył z życiem naukowym. Obronił pracę magisterską (Religioznawstwo UAM Poznań) zatytułowaną „Joga w kulturze Zachodu. Przemiany i recepcja indyjskich technik samozbawienia – tło i współczesność”. Po studiach magisterskich był słuchaczem studium doktoranckiego WNS UAM. W tym okresie powstała większość napisanych przez niego artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat filozofii jogi. Będąc głęboko przekonanym, że joga to droga podchodząca do człowieka w sposób całościowy, w 2019 roku rozpoczął studia Fizjoterapii. Od tego czasu nieustannie pogłębia swoją wiedzę biorąc udział w licznych szkoleniach i kursach z zakresu anatomii, pracy z ciałem i terapii manualnych. W lutym 2022, będąc zafascynowanym rolą powięzi w ciele, rozpoczął naukę na dwuletnim kursie Integracji Strukturalnej (znanej także jako rolfing).