Nauczycielski kurs jogi

27 września 2024 - 23 lutego 2025
zapisy zamknięte
25 kwietnia - 05 października 2025
zapisy otwarte

Ukończ kurs akredytowany przez Yoga Alliance według nowych, podwyższonych standardów i zostań certyfikowanym nauczycielem jogi! 

0
godzin nauki
0
zjazdów weekendowych
0
modułów tematycznych

Teoria i praktyka

Bazując na naszym doświadczeniu, widząc motywacje i potrzeby naszych kursantów, stworzyliśmy nowy wyjątkowy kurs podstawowy. By rozpocząć nauczanie jogi, kluczowe jest rozpoznanie swoich predyspozycji jako nauczyciel. Stąd nasz nowy kurs podzieliliśmy na moduły tematyczne tak by osoby uczestniczące w kursie, bez względu na styl praktyki własnej, mogły doświadczyć oraz uzyskać niezbędną wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu różnych styli jogi.

Trzy główne nurty jogi

Każdy z modułów bazuje na innym stylu praktykowania i prowadzenia zajęć, zatem omawiane będę trzy główne nurty i style jogi: Hatha Yoga, Ashtanga Vinyasa oraz Joga Restoratywna.

W obrębie każdego modułu dzielimy się wiedzą z zakresu filozofii, anatomii, metodyki nauczania, pracy z oddechem i medytacji odpowiednio do danego stylu, przekładając to na praktykę w kontekście konkretnego tematu modułu.

Jakie umiejętności rozwiniesz?

Celem kursu jest dostarczenie szerokiego spektrum narzędzi jakimi dysponuje nauczyciel/ka jogi. Jakie umiejętności rozwiniesz jako uczestnik kursu?

Na czym skupimy się podczas kursów?

1. Asany

W blokach dotyczących asan skupimy się na prawidłowym ustawieniu ciała w zgodzie z budową anatomiczną człowieka, uwzględniając indywidualne predyspozycje i ograniczenia poszczególnych osób. Uczestnicy kursów będą także uczyć się budować zajęcia autorskie w oparciu o zdobytą wiedzę. Będziemy także budować i ugruntowywać praktykę własną, która jest podstawowym narzędziem każdego nauczyciela.

2. Anatomia i fizjologia

Na tych zajęciach uczestnicy poznają budowę układu ruchu człowieka (anatomia opisowa), a także zakresy działania poszczególnych stawów i mięśni (anatomia funkcjonalna) w odniesieniu do osi i płaszczyzn ruchu. Szczegółowo omówiony zostanie układ oddechowy człowieka wraz z przełożeniem jego działania na praktykę asan. Przyjrzymy się także podstawom funkcjonowania układu nerwowego by lepiej rozumieć wpływ praktyki jogi na samopoczucie.

3. Filozofia i etyka

Na tych zajęciach uczestnicy kursu poznają zagadnienia filozoficzne z obszaru historii myśli indyjskiej. Wiedza ta da solidną podstawę do pracy z tekstami klasycznymi (Jogasutry, Bhagavad Gita, Hatha Joga Pradipika), a także tekstami i koncepcjami współczesnymi (joga królewska, joga posturalna). Zajęcia filozofii pozwolą wypracować krytyczne spojrzenie na zagadnienia jogi współczesnej.

Zagadnienia z obszaru etyki dotyczyć będą problemów związanych ze współczesnym rozumieniem relacji nauczyciel-uczeń. Na zajęciach wprowadzone zostaną również podstawy filozofii buddyjskiej.

4. Pranayama, medytacja i Ajurweda

W tym bloku uczestnicy będą praktykować oraz uczyć się podstawowych technik oddechowych (Pranayama), a także poznawać techniki medytacyjne wywodzące się w różnych tradycji. Zaprezentowane również zostaną koncepcje wywodzące się z Ajurwedy – tradycyjnej medycyny indyjskiej, które nierozerwalnie połączone są z praktyką jogi.

5. Joga i marketing

W tym bloku uczestnicy dowiedzą są jak budować swój wizerunek jako nauczyciel jogi. W jaki sposób skutecznie budować własny wizerunek i posługiwać się mediami społecznościowymi (Facebook, Instagram, Pinterest etc.) do osiągania założonych celów.

Czas trwania kursu

Kurs składa się z 8 zjazdów weekendowych obejmujących praktykę własną, naukę korekt, technik uczenia, medytacji oraz Pranayamy (168h). Będziesz również uczestniczyć w 3 spotkaniach online (na platformie Meet) obejmujących wykłady z filozofii, etyki oraz anatomii. Transmisje online będą nagrywane oraz udostępniane uczestnikom kursów (30h).

RAMOWY PLAN DLA EDYCJI STYCZEŃ - CZERWIEC 2024 i WRZESIEŃ 2024 - LUTY 2025

Ramowy plan zjazdów stacjonarnych (21h) dla wszystkich modułów:
Piątek (4h)
16:00-20:00 Zajęcia techniczne

Sobota (10h)
8:00-10:00 Praktyka
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:00-16:00 Medytacja/pranayama
16:30-20:30 Nauka korekt

Niedziela (7h)
8:00-10:00 praktyka
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:30-17:30 Nauka Korekt

Ramowy plan zajęć online (10h)
Sobota
8:00-13:00 wykład filozofia jogi
Niedziela
08:00-13:00 wykład anatomia

RAMOWY PLAN DLA EDYCJI KWIECIEŃ 2024 - PAŹDZIERNIK 2025

Ramowy plan zjazdów stacjonarnych (21h) dla wszystkich modułów:
Piątek (7h)
12:00 – 14:00
14:15 – 16:15
16:45 – 18:45
19:00 – 20:00

Sobota (7h)
8:00 – 10:00
10:30 – 12:30
14:00 – 17:00

Niedziela (7h)
8:00 – 10:00
10:15 – 12:15
12:30 – 15:30

Ramowy plan zajęć online (10h)
8:00 – 13:00 wykład Ayurweda

Terminy zjazdów (19 stycznia 2024 - 16 czerwca 2024)

NABÓR ZAMKNIĘTY
 • 19-21 stycznia 2024 – stacjonarnie
 • 16-18 lutego 2024 – stacjonarnie
 • 24-25 lutego 2024 – online
 • 15-17 marca 2024 – stacjonarnie
 • 23-24 marca 2024 -online
 • 12-14 kwietnia 2024 – stacjonarnie
 • 27-28 kwietnia 2024 – online
 • 10-12 maja 2024 – stacjonarnie
 • 17-19 maja 2024 – stacjonarnie
 • 07-09 czerwca 2024 – stacjonarnie
 • 14-16 czerwca 2024 -EGZAMINY

Terminy zjazdów (27 września 2024 - 23 lutego 2025)

NABÓR ZAMKNIĘTY
 • 27-29 września 2024 – stacjonarnie
 • 25-27 października 2024 – stacjonarnie
 • 22-24 listopada 2024 – stacjonarnie
 • 6-8 grudnia 2024 – stacjonarnie
 • 10-12 stycznia 2025 – stacjonarnie
 • 24-26 stycznia 2025 – stacjonarnie
 • 01 lutego 2025 – online
 • 07-09 lutego 2025 – stacjonarnie
 • 21-23 lutego 2025 – stacjonarnie, egzaminy

Terminy zjazdów (27 września 2024 - 23 lutego 2025)

NABÓR OTWARTY
 • 25-27 kwietnia 2025 – stacjonarnie
 • 09-11 maja 2025 – stacjonarnie
 • 23-25 maja 2025 – stacjonarnie
 • 06-08 czerwca 2025 – stacjonarnie
 • 20-22 czerwca 2025 – stacjonarnie
 • 05-07 września 2025 – stacjonarnie
 • 13 września 2025 – online
 • 19-21 września 2025 – stacjonarnie
 • 03-05 października 2025 – stacjonarnie, egzaminy

Kadra i kategorie edukacyjne wg Yoga Alliance

Mateusz Deker

Ashtanga Asana & nauczanie, filozofia Jogi, anatomia

Z jogą mam do czynienia właściwie od dziecka. Osobą, która pokazała mi jogę, jest jedna z prekursorek jogi w Polsce – Maria Stróżyk. 

Swój pierwszy kurs nauczycielski ukończyłem mając 18 lat u Basi Lipskiej. Od tego czasu nieprzerwanie prowadzę zajęcia jogi. W trakcie trzech pobytów w Indiach uczyłem się metody Ashtanga Vinyasa pod okiem Sharatha Joisa – wnuka Pattabhiego Joisa oraz dyrektora Krishna Pattabhi Jois Ashtanga Yoga Institute, który autoryzował mnie do uczenia zarówno Pierwszej jak i Drugiej Serii Ashtanga Yoga (KPJAYI Authorized level 2). Spędziłem łącznie 9 miesięcy na codziennej praktyce jogi w Instytucie. W lutym 2019 po raz pierwszy miałem okazję asystować swojemu Nauczycielowi Sharatowi Joisowi w prowadzeniu zajęć w KPJAYI w Mysore.

Swoją pasję do jogi połączyłem z życiem naukowym, kończąc studia z zakresu filozofii, religioznawstwa a także będąc słuchaczem studium doktoranckiego WNS UAM. W tym okresie powstała większość napisanych przeze mnie artykułów naukowych i popularnonaukowych na temat filozofii jogi.

Joga jest praktyką obejmującą człowieka jako całość, a fascynacja ludzkim ciałem zaprowadziła mnie do rozpoczęcia w 2019 roku 5-letnich studiów magisterskich z Fizjoterapii, w trakcie których pokochałem anatomię i manualną pracą z ciałem. Nieustannie pogłębiam swoją wiedzę na kursach Integracji Strukturalnej (rolfing), Masażu Tkanek Głębokich, Anatomii Sekcyjnej oraz wielu innych z tego zakresu. Wiedzę zdobywaną w trakcie nauki włączam do codziennej praktyki oraz prowadzonych przez siebie zajęć. 

O szkole jogi marzyłem od dawna, w czerwcu 2016 roku powstał pomysł stworzenia miejsca z niepowtarzalnym klimatem i wspaniałym nauczycielami. Tak powstała Yoga Academy:)

Ania Olszewska

Hatha joga, Asana i nauczanie, etyka, Ayurveda

Jestem nauczycielką jogi, medytacji i pracy z oddechem, oraz kształcę przyszłych i obecnych nauczycieli jogi. Współtworzę Yoga Teachers’ Academy i prowadzę regularne zajęcia i autorskie warsztaty w Yoga Academy w Poznaniu. Jestem buddystką w nurcie buddyzmu tybetańskiego, a dzięki Mateuszowi Dekerowi moją codzienną praktyką jogi jest Ashtanga.

Moje zainteresowanie jogą było wynikiem regularnych podróży do Hyderabadu w południowych Indiach, które rozpoczęłam w 2006 roku. Życie tam oraz zdobywanie wiedzy dotyczącej filozofii wywodzących się z Indii było dla mnie na tyle wzbogacające, że stało się znaczącą częścią mojego rozumienia rzeczywistości, i w efekcie stało się też inspiracją do rozpoczęcia praktyki fizycznej jogi w 2010 roku. Kilka lat później zaczęłam prowadzić zajęcia hatha jogi i pranayamy, a w 2018 roku po odbytych kursach nauczycielskich 200h i 300h (Yoga Alliance) w Dharamsali w północnych Indiach, zajęłam się szkoleniem przyszłych nauczycieli jogi w międzykulturowym środowisku.

Regularność podróży do Indii stała się istotnym i kształtującym mnie elementem życia. To właśnie w Indiach otwierałam i współtworzyłam szkołę dla przyszłych nauczycieli jogi i to tam rozpoczęłam moją praktykę buddyjską w ośrodku medytacyjnym Tushita Meditation Centre, gdzie poznałam wspaniałych inspirujących nauczycieli. Kilkakrotnie uczestniczyłam w naukach Dalaj Lamy w świątyni w Dharamsali, co było doświadczeniem przełomowym. 

Jogą zajmuję się także od strony akademickiej i widzę olbrzymi potencjał jogi jako dziedziny interdyscyplinarnej. Stąd też moje zainteresowanie i uczestnictwo w webinarach z zakresu anatomii człowieka, w tym szczególnie dotyczących funkcjonowania naszego układu nerwowego. Pasjonuję się neuronauką oraz jej przełożeniem na praktyki kontemplacyjne, uważnościowe i narzędzia jakich dostarcza joga i medytacja buddyjska w zakresie ich praktykowania. Zjawiskiem jogi współczesnej zajęłam się podczas międzynarodowego programu studiów antropologicznych w UAM i Uniwersytecie w Bernie. Przeprowadziłam badania etnograficzne motywacji osób decydujących się na kursy nauczycielskie jogi w Indiach. Zaczęłam też tworzyć swój film etnograficzny o współczesnym joginie w Indiach, który jeszcze czeka na swoją premierę. Wkrótce rozpoczynam kolejny projekt badawczy, w którym będę stosować techniki kontemplacyjne i medytacje buddyjskie w obszarze etnografii wielogatunkowej. W tym roku, rozpoczęłam także Studia Podyplomowe Uważności i Współczucia na Uniwersytecie SWPS. 

Literatura polecana

 • Klasyczna joga indyjska. Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja przypisywana Wjasie, tłum. Leon Cyboran
 • Bhagavad Gita, tłum. Joanna Sachse,
 • Hatha Joga Pradipika, tłum. M. Marcinkowska-Rosół, S. Sellmer
 • Joga. Nieśmiertelność i wolność, M. Eliade
 • Joga. Droga do transcendencji, A. Świeżowska
 • Filozofia indyjska, S. Radhakrishnan
 • Pranajama. Sztuka oddychania w jodze, B.K.S. Iyengar
 • Dammapada – ścieżka Prawdy Buddy, tłum. S. Michalski
 • Podstawy praktyki buddyjskiej, Dalailama
 • Anatomia Hatha Jogi, D. Coulter,
 • Joga. Nowy ilustrowany przewodnik anatomiczny po asanach, ruchach i technikach oddychania, L. Kaminoff
 • Atlas anatomii człowieka, t. 1, Ogólne pojęcia anatomiczne. Narządy ruchu, J. Sobotta
 • Taśmy anatomiczne, T. Myers

Istotne uwagi końcowe

Uczestnictwo w kursie NIE GWARANTUJE otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu! Certyfikat otrzymują osoby, które ukończyły kurs oraz zdały egzaminy uzyskując wynik minimum 80%! Wymagania konieczne do spełnienia by uzyskać Certyfikat ukończenia kursu:

 • Obecność: aktywny udział we WSZYSTKICH weekendowych zjazdach TT (kursu nauczycielskiego) oraz opanowanie materiału omawianego na spotkaniach online.
 • Wyjątkowe sytuacje, w których obecność na zajęciach nie będzie możliwa będą rozpatrywane indywidualnie.
 • Uzyskanie zaliczenia (minimum 80%) za każdy z testów/zaliczeń poszczególnych przedmiotów kursu.
 • Zdanie egzaminów końcowych z wynikiem minimum 80%

Absolwenci otrzymują Certyfikat potwierdzający ukończenie 200 godzin technik oraz metodologii uczenia jogi.

Uczestnik kursu otrzyma możliwość zarejestrowania się w Yoga Alliance jako RYT (Yoga Alliance Registered Yoga Teacher) www.yogaalliance.org.

Rejestracja na stronie Yoga Alliance jako RYT gwarantuje znalezienie się w oficjalnym widniejącym na stronie internetowej Yoga Alliance spisie nauczycieli zarejestrowanych. Spis ten jest potwierdzeniem spełnienia warunków i standardów wyznaczonych przez Yoga Alliance w kierunku uczenia jogi.

Zainwestuj w kurs i zostań certyfikowanym nauczycielem jogi

Uwaga! Zapisy na rok 2024 zostały zamknięte. Zachęcamy do  zapisów rezerwowych! Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w celu omówienia szczegółów.

Kolejna edycja już w kwietniu 2025! Zapisy otwarte.

Inwestycja: 8000 PLN

Zaliczka: 1500 PLN (płatna przy zapisie)

Dane do przelewu:

Odbiorca: Yoga Academy

Numer konta: 28 1050 1520 1000 0092 4899 2712

Tytułem: 200TTC zaliczka

Uwaga: Opłata za kurs jest gwarancją rezerwacji miejsca i jako taka NIE PODLEGA ZWROTOWI!

Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać Fakturę VAT proszeni są o zgłoszenie PRZED dokonaniem wpłaty! Po zapłaceniu zaliczki reszta opłaty może nastąpić w całości lub ratach (po minimum 1000PLN) najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia systemu płatności – prosimy o wiadomość!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!

Wyślij formularz kontaktowy

Zostaw nam swoje dane, a my skontaktujemy się z Tobą w najbliższym czasie!

W razie pytań prosimy o wiadomość: info@yogaacademy.pl lub tel. 505-904-825.

Jeżeli chcesz zapisać się na kurs, zachęcamy do kontaktu. Liczba miejsc ograniczona!