Kursy nauczycielskie

Zapraszamy na kolejną edycję Kursu Nauczycielskiego Jogi (Ashtanga Joga) 200/300/200+300h sygnowaną przez Yoga Alliance według nowych wytycznych

200h TTC 21 stycznia 2022 – 17 lipca 2022
300h TTC 30 września 2022 – 09 lipca 2023
200+300h TTC 21 stycznia 2022 – 09 lipca 2023

Po przeczytaniu poniższych informacji pytania prosimy kierować na info@yogaacademy.pl lub 505-904-825 INFORMACJE O KURSACH 200/300/500H:

Kursy spełniają wymagania Programów 200/300/200+300h i obejmują wszystkie Kategorie Edukacyjne wyznaczone przez Yoga Alliance.

—>200h TTC<—
To podstawowy kurs przygotowujący do bycia nauczycielem jogi, ale też świetna okazja do pogłębienia zarówno wiedzy na temat jogi, jak i praktyki własnej.
– Kurs jest przeznaczony dla osób regularnie uczęszczających na zajęcia jogi przez MINIMUM 2 lata (z pisemnym potwierdzeniem od nauczyciela(li) prowadzącego(ych)) oraz znających i praktykujących całą Pierwszą Serię Ashtanga Jogi.

—>300hTTC<—
To kurs pogłębiający wiedzę na temat jogi i rozszerzający umiejętności nauczycielskie:
– pogłębienie wiedzy z zakresu filozofii jogi
– pogłębienie wiedzy anatomicznej
– omówienie pozycji z Drugiej Serii Ashtanga Jogi
– uczestnicy będą przygotowywać i prowadzić warsztaty na temat wybranych zagadnień
– Kurs jest przeznaczony dla osób regularnie uczęszczających na zajęcia jogi przez MINIMUM 2 lata (z pisemnym potwierdzeniem od nauczyciela(li) prowadzącego(ych)) oraz znających i praktykujących całą Pierwszą Serię Ashtanga Jogi oraz posiadających Certyfikat ukończenia kursu 200H

—>200h+300h TTC<—
Skierowany jest do osób chcących zatopić się w praktyce i tradycji jogi w trakcie intensywnego rocznego szkolenia bez konieczności robienia przerwy.
-Kurs łączy dwa moduły opisane powyżej (200h oraz 300h)
-Kurs jest przeznaczony dla osób regularnie uczęszczających na zajęcia jogi przez MINIMUM 2 lata (z pisemnym potwierdzeniem od nauczyciela(li) prowadzącego(ych)) oraz znających i praktykujących całą Pierwszą Serię Ashtanga Jogi.
– Dla osób, które chciałyby zacząć nauczać już po odbyciu pierwszego modułu (200h) jest możliwość podejścia do egzaminu by uzyskać dyplom ukończenia kursu 200h certyfikowanego przez Yoga Alliance.***Na czym skupimy się podczas kursów?***

ASANA – TECHNIKA, NAUCZANIE, KORYGOWANIE, PRAKTYKA I METODOLOGIA
W blokach dotyczących asan skupimy się na prawidłowym ustawieniu ciała w zgodzie z budową anatomiczną człowieka, uwzględniając indywidualne predyspozycje i ograniczenia poszczególnych osób. Uczestnicy kursów będą także uczyć się budować zajęcia autorskie w oparciu o zdobytą wiedzę. Będziemy także budować i ugruntowywać praktykę własną, która jest podstawowym narzędziem każdego nauczyciela.

ANATOMIA I FIZJOLOGIA
Na tych zajęciach uczestnicy poznają budowę układu ruchu człowieka (anatomia opisowa), a także zakresy działania poszczególnych stawów i mięśni (anatomia funkcjonalna) w odniesieniu do osi i płaszczyzn ruchu. Szczegółowo omówiony zostanie układ oddechowy człowieka wraz z przełożeniem jego działania na praktykę asan. Przyjrzymy się także podstawom funkcjonowania układu nerwowego by lepiej rozumieć wpływ praktyki jogi na samopoczucie. Wiedza anatomiczna na każdym z modułów (200/300/500h) będzie odpowiednio pogłębiana i uszczegółowiana.

FILOZOFIA I ETYKA
Na tych zajęciach uczestnicy kursu poznają zagadnienia filozoficzne z obszaru historii myśli indyjskiej. Wiedza ta da solidną podstawę do pracy z tekstami klasycznymi (Jogasutry, Bhagavad Gita, Hatha Joga Pradipika), a także tekstami i koncepcjami współczesnymi (joga królewska, joga posturalna). Zajęcia filozofii pozwolą wypracować krytyczne spojrzenie na zagadnienia jogi współczesnej.
Zagadnienia z obszaru etyki dotyczyć będą problemów związanych ze współczesnym rozumieniem relacji nauczyciel-uczeń. Na zajęciach wprowadzone zostaną również podstawy filozofii buddyjskiej.

PRANAYAMA, MEDYTACJA I AJURWEDA
W tym bloku uczestnicy będą praktykować oraz uczyć się podstawowych technik oddechowych (Pranayama), a także poznawać techniki medytacyjne wywodzące się w różnych tradycji. Zaprezentowane również zostaną koncepcje wywodzące się z Ajurwedy – tradycyjnej medycyny indyjskiej, które nierozerwalnie połączone są z praktyką jogi.

JOGA I MARKETING
W tym bloku uczestnicy dowiedzą są jak budować swój wizerunek jako nauczyciel jogi. W jaki sposób skutecznie budować własny wizerunek i posługiwać się mediami społecznościowymi (Facebook, Instagram, Pinterest etc.) do osiągania założonych celów.

***Literatura polecana:***
– Klasyczna joga indyjska. Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja przypisywana Wjasie, tłum. Leon Cyboran
– Bhagavad Gita, tłum. Joanna Sachse,
– Hatha Joga Pradipika, tłum. M. Marcinkowska-Rosół, S. Sellmer
– Joga. Nieśmiertelność i wolność, M. Eliade
– Joga. Droga do transcendencji, A. Świeżowska
– Filozofia indyjska, S. Radhakrishnan
– Pranajama. Sztuka oddychania w jodze, B.K.S. Iyengar
– Dammapada – ścieżka Prawdy Buddy, tłum. S. Michalski
– Podstawy praktyki buddyjskiej, Dalailama
– Anatomia Hatha Jogi, D. Coulter,
– Joga. Nowy ilustrowany przewodnik anatomiczny po asanach, ruchach i technikach oddychania, L. Kaminoff
– Atlas anatomii człowieka t. 1, Ogólne pojęcia anatomiczne. Narządy ruchu, J. Sobotta
– Taśmy anatomiczne, T. Myers

CZAS TRWANIA KURSÓW

200h TTC 21 stycznia 2022 – 17 lipca 2022
—>8 zjazdów weekendowych obejmujących praktykę własną, naukę korekt, technik uczenia, medytacji oraz Pranayamy oraz częściowo wykłady z filozofii i anatomii (168h)
—>3 spotkania online (na platformie Zoom lub Meet) obejmujące wykłady z filozofii, etyki oraz anatomii. Transmisje online będą nagrywane oraz udostępniane uczestnikom kursów (30h)Terminy zjazdów 200H TTC(stacjonarnie/online):
1. 21-23.01.2022 stacjonarnie
2. 29-30.01.2022 online
3. 11-13.02.2022 stacjonarnie
4. 19-20.03.2022 online
5. 25-27.03.2022 stacjonarnie
6. 09-10.04.2022 online
7. 22-24.04.2022 stacjonarnie
8. 13-15.05.2022 stacjonarnie
9. 27-29.05.2022 stacjonarnie
10. 10-12.06.2022 stacjonarnie
11. 15-17.07.2022 EGZAMINY

300h TTC 30 września 2022 – 09 lipca 2023
—>12 zjazdów weekendowych obejmujących praktykę własną, naukę korekt, technik uczenia, medytacji oraz Pranayamy, część wykładów z filozofii oraz anatomii (185h)
—>4 spotkania online (na platformie Zoom lub Meet) obejmujących wykłady z filozofii, etyki, ajurwedy, anatomii oraz wykłady dotyczące Mediów. Transmisje online będą nagrywane oraz udostępniane Uczestnikom Kursów (40h)Terminy zjazdów 300H TTC

1. 30.09-02.10.2022 stacjonarnie
2. 08-09.10.2022 online
3. 21-23.10.2022 stacjonarnie
4. 25-27.11.2022 stacjonarnie
5. 02-04.12.2022 stacjonarnie
6. 20-22.01.2023 stacjonarnie
7. 03-05.02.2023 stacjonarnie
8. 17-19.02.2023 stacjonarnie
9. 10-12.03.2023 stacjonarnie
10. 24-26.03.2023 stacjonarnie
11. 14-16.04.2023 stacjonarnie
12. 29-30.04.2023 online
13.19-21.05.2023 stacjonarnie
14. 17-18.06.2023 online
15. 24-25.06.2023 online
16. 07-09.07.2023 stacjonarnie

200h+300h TTC 21 stycznia 2022 – 09 lipca 2023
—>20 zjazdów weekendowych obejmujących praktykę własną, naukę korekt, technik uczenia, medytacji oraz Pranayamy (420h)
—>7 spotkań online (na platformie Zoom lub Meet) obejmujących wykłady z filozofii, etyki, ajurwedy, anatomii oraz wykłady dotyczące Mediów. Transmisje online będą nagrywane oraz udostępniane Uczestnikom Kursów. (70h)Terminy zjazdów 200H+300H TTC(stacjonarnie/online):

 1. 21-23.01.2022 stacjonarnie
 2. 29-30.01.2022 online
 3. 11-13.02.2022 stacjonarnie
 4. 19-20.03.2022 online
 5. 25-27.03.2022 stacjonarnie
 6. 09-10.04.2022 online
 7. 22-24.04.2022 stacjonarnie
 8. 13-15.05.2022 stacjonarnie
 9. 27-29.05.2022 stacjonarnie
 10. 10-12.06.2022 stacjonarnie
 11. 15-17.07.2022 EGZAMINY
 12. 30.09-02.10.2022 stacjonarnie
 13. 08-09.10.2022 online
 14. 21-23.10.2022 stacjonarnie
 15. 25-27.11.2022 stacjonarnie
 16. 02-04.12.2022 stacjonarnie
 17. 20-22.01.2023 stacjonarnie
 18. 03-05.02.2023 stacjonarnie
 19. 17-19.02.2023 stacjonarnie
 20. 10-12.03.2023 stacjonarnie
 21. 24-26.03.2023 stacjonarnie
 22. 14-16.04.2023 stacjonarnie
 23. 29-30.04.2023 online
 24. 19-21.05.2023 stacjonarnie
 25. 17-18.06.2023 online
 26. 24-25.06.2023 online
 27. 07-09.07.2023 stacjonarnie

Ramowy plan zjazdów stacjonarnych (21h) dla wszystkich modułów:
Piątek (4h)
16:00-20:00 Zajęcia techniczne/Pierwsza Seria Prowadzona
Sobota (10h)
8:00-10:00 Praktyka Mysore
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:00-16:00 Medytacja/pranayama
16:30-20:30 Nauka korekt
Niedziela (7h)
8:00-10:00 praktyka Mysore
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:30-17:30 Nauka Korekt

Ramowy plan zajęć online (10h)
Sobota
8:00-13:00 wykład filozofia jogi
Niedziela
08:00-13:00 wykład anatomia

KADRA
Mateusz Deker
Ania Olszewska
Dorota Lipczyńska
Edyta Gwizdecka

KATEGORIE EDUKACYJNE WG YOGA ALLIANCE
Ashtanga Asana & nauczanie – Mateusz Deker
Asana i nauczanie Ania Olszewska
Filozofia Jogi – Mateusz Deker
Etyka Ania Olszewska
Anatomia – Mateusz Deker
Ayurveda – Edyta Gwizdecka
Media społecznościowe w Jodze – Dorota Lipczyńska

ISTOTNE UWAGI KOŃCOWE:
Uczestnictwo w kursie NIE GWARANTUJE otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu!
Certyfikat otrzymują osoby, które ukończyły kurs oraz zdały egzaminy uzyskując wynik minimum 60%!Wymagania konieczne do spełnienia by uzyskać Certyfikat ukończenia kursu:
—> Obecność: aktywny udział we WSZYSTKICH weekendowych zjazdach TT (kursu nauczycielskiego) oraz opanowanie materiału omawianego na spotkaniach online.
Wyjątkowe sytuacje, w których obecność na zajęciach nie będzie możliwa będą rozpatrywane indywidualnie.
—> Uzyskanie zaliczenia (minimum 80%) za każdy z testów/zaliczeń poszczególnych przedmiotów kursu.
—> Zdanie egzaminów końcowych z wynikiem minimum 80%

Absolwenci otrzymują Certyfikat potwierdzający ukończenie 200/300/200+300 godzin technik oraz metodologii Ashtanga Vinyasa Yoga.
Uczestnik kursu otrzyma możliwość zarejestrowania się w Yoga Alliance jako RYT (Yoga Alliance Registered Yoga Teacher) www.yogaalliance.org.
Rejestracja na stronie Yoga Alliance jako RYT gwarantuje znalezienie się w oficjalnym widniejącym na stronie internetowej Yoga Alliance spisie nauczycieli zarejestrowanych. Spis ten jest potwierdzeniem spełnienia warunków i standardów wyznaczonych przez Yoga Alliance w kierunku uczenia jogi.

ZASTRZEŻENIE: Ten kurs nie jest w żadnym stopniu zamiennikiem czy odpowiednikiem Autoryzacji lub Certyfikatu nadawanych przez Krishna Pattabhi Jogi Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI) www.kpjayi.org czy Sharath Yoga Center w Mysore w Indiach.

Inwestycja:
200H TTC 6900 PLN
300H TTC 8900 PLN
200H+300H TTC 10900 PLN

Zaliczka: 1500 PLN (płatna przy zapisie)Dane do przelewu:
Odbiorca: Yoga Academy
Numer konta: 28 1050 1520 1000 0092 4899 2712
Tytułem: (w zależności od wybranego kursu 200/300/500hTTC)
Uwaga: Opłata za kurs jest gwarancją rezerwacji miejsca i jako taka NIE PODLEGA ZWROTOWI!

Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać Fakturę VAT proszeni są o zgłoszenie PRZED dokonaniem wpłaty!Po zapłaceniu zaliczki reszta opłaty może nastąpić w całości lub ratach (po minimum 1000PLN) najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia systemu płatności – prosimy o wiadomość!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!