Kursy zaawansowane 300h

Zapraszamy na kolejną edycję Kursu Nauczycielskiego Jogi (Ashtanga Joga) 300h akredytowanego przez Yoga Alliance według nowych, podwyższonych standardów!

300h TTC 30 września 2022 – 09 lipca 2023

Po przeczytaniu poniższych informacji pytania prosimy kierować na info@yogaacademy.pl lub 505-904-825

INFORMACJE O KURSIE 300h

Kurs spełnia wymagania Programu 300h i obejmuje wszystkie Kategorie Edukacyjne wyznaczone przez Yoga Alliance.

Zaawansowany Kurs Nauczycielski Jogi 300hTTC
To kurs pogłębiający wiedzę na temat jogi i rozszerzający umiejętności nauczycielskie:
– pogłębienie wiedzy z zakresu filozofii jogi
– pogłębienie wiedzy anatomicznej
– omówienie pozycji z Drugiej Serii Ashtanga Jogi
– uczestnicy będą przygotowywać i prowadzić warsztaty na temat wybranych zagadnień
– Kurs jest przeznaczony dla osób regularnie uczęszczających na zajęcia jogi przez MINIMUM 2 lata (z pisemnym potwierdzeniem od nauczyciela(li) prowadzącego(ych)) oraz znających i praktykujących całą Pierwszą Serię Ashtanga Jogi oraz posiadających Certyfikat ukończenia kursu 200H

***Na czym skupimy się podczas kursu?***

ASANA – TECHNIKA, NAUCZANIE, KORYGOWANIE, PRAKTYKA I METODOLOGIA
W blokach dotyczących asan skupimy się na prawidłowym ustawieniu ciała w zgodzie z budową anatomiczną człowieka, uwzględniając indywidualne predyspozycje i ograniczenia poszczególnych osób. Uczestnicy kursów będą także uczyć się budować zajęcia autorskie w oparciu o zdobytą wiedzę. Będziemy także budować i ugruntowywać praktykę własną, która jest podstawowym narzędziem każdego nauczyciela.

ANATOMIA I FIZJOLOGIA
Na tych zajęciach uczestnicy poznają budowę układu ruchu człowieka (anatomia opisowa), a także zakresy działania poszczególnych stawów i mięśni (anatomia funkcjonalna) w odniesieniu do osi i płaszczyzn ruchu. Szczegółowo omówiony zostanie układ oddechowy człowieka wraz z przełożeniem jego działania na praktykę asan. Przyjrzymy się także podstawom funkcjonowania układu nerwowego by lepiej rozumieć wpływ praktyki jogi na samopoczucie. Wiedza anatomiczna na każdym z modułów (200/300/500h) będzie odpowiednio pogłębiana i uszczegółowiana.

FILOZOFIA I MITOLOGIA
Na tych zajęciach uczestnicy kursu poznają zagadnienia filozoficzne z obszaru historii myśli indyjskiej. Wiedza ta da solidną podstawę do pracy z tekstami klasycznymi (Jogasutry, Bhagavad Gita, Hatha Joga Pradipika), a także tekstami i koncepcjami współczesnymi (joga królewska, joga posturalna). Zajęcia filozofii pozwolą wypracować krytyczne spojrzenie na zagadnienia jogi współczesnej.
Zagadnienia z obszaru etyki dotyczyć będą problemów związanych ze współczesnym rozumieniem relacji nauczyciel-uczeń. Na zajęciach wprowadzone zostaną również podstawy filozofii buddyjskiej. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z najbardziej znanymi mitami indyjskimi oraz będą analizować je w odniesieniu do filozofii jogi

PRANAYAMA, MEDYTACJA
W tym bloku uczestnicy będą praktykować oraz uczyć się podstawowych technik oddechowych (Pranayama), a także poznawać techniki medytacyjne wywodzące się w różnych tradycji.

***Literatura polecana:***
– Klasyczna joga indyjska. Jogasutry przypisywane Patańdżalemu i Jogabhaszja przypisywana Wjasie, tłum. Leon Cyboran
– Bhagavad Gita, tłum. Joanna Sachse,
– Hatha Joga Pradipika, tłum. M. Marcinkowska-Rosół, S. Sellmer
– Joga. Nieśmiertelność i wolność, M. Eliade
– Joga. Droga do transcendencji, A. Świeżowska
– Filozofia indyjska, S. Radhakrishnan
– Pranajama. Sztuka oddychania w jodze, B.K.S. Iyengar
– Dammapada – ścieżka Prawdy Buddy, tłum. S. Michalski
– Podstawy praktyki buddyjskiej, Dalailama
– Anatomia Hatha Jogi, D. Coulter,
– Joga. Nowy ilustrowany przewodnik anatomiczny po asanach, ruchach i technikach oddychania, L. Kaminoff
– Atlas anatomii człowieka t. 1, Ogólne pojęcia anatomiczne. Narządy ruchu, J. Sobotta
– Taśmy anatomiczne, T. Myers

CZAS TRWANIA KURSU

300h TTC 30 września 2022 – 09 lipca 2023

  • 12 zjazdów weekendowych obejmujących praktykę własną, naukę korekt, technik uczenia, medytacji oraz Pranayamy, część wykładów z filozofii oraz anatomii (185h)
  • 4 spotkania online (na platformie Zoom lub Meet) obejmujących wykłady z filozofii, etyki, ajurwedy, anatomii oraz wykłady dotyczące Mediów. Transmisje online będą nagrywane oraz udostępniane Uczestnikom Kursów (40h)Terminy zjazdów 300H TTC

1. 21-23.10.2022 stacjonarnie
2. 25-27.11.2022 stacjonarnie
3. 02-04.12.2022 stacjonarnie
4. 20-22.01.2023 stacjonarnie
5. 03-05.02.2023 stacjonarnie
6. 17-19.02.2023 stacjonarnie
7. 10-12.03.2023 stacjonarnie
8. 24-26.03.2023 stacjonarnie
9. 14-16.04.2023 stacjonarnie
10. 29-30.04.2023 online
11.19-21.05.2023 stacjonarnie
12. 17-18.06.2023 online
13. 24-25.06.2023 online
14. 07-09.07.2023 stacjonarnie
15. 12-13.08.2023 online
16.22-24.09.2023 stacjonarnie

Ramowy plan zjazdów stacjonarnych (21h) dla wszystkich modułów:
Piątek (4h)
16:00-20:00 Zajęcia techniczne/Pierwsza Seria Prowadzona

Sobota (10h)
8:00-10:00 Praktyka Mysore
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:00-16:00 Medytacja/pranayama
16:30-20:30 Nauka korekt

Niedziela (7h)
8:00-10:00 praktyka Mysore
10:30-12:30 Zajęcia techniczne
14:30-17:30 Nauka Korekt

Ramowy plan zajęć online (10h)
Sobota
8:00-13:00 wykład filozofia jogi
Niedziela
08:00-13:00 wykład anatomia

KADRA
Mateusz Deker
Ania Olszewska

KATEGORIE EDUKACYJNE WG YOGA ALLIANCE
Ashtanga Asana & nauczanie – Mateusz Deker
Asana i nauczanie Ania Olszewska
Filozofia Jogi i mitologia – Mateusz Deker/Ania Olszewska
Anatomia – Mateusz Deker

ISTOTNE UWAGI KOŃCOWE:
Uczestnictwo w kursie NIE GWARANTUJE otrzymania Certyfikatu ukończenia kursu!
Certyfikat otrzymują osoby, które ukończyły kurs oraz zdały egzaminy uzyskując wynik minimum 80%!

Wymagania konieczne do spełnienia by uzyskać Certyfikat ukończenia kursu:

  • Obecność: aktywny udział we WSZYSTKICH weekendowych zjazdach TT (kursu nauczycielskiego) oraz opanowanie materiału omawianego na spotkaniach online.
    Wyjątkowe sytuacje, w których obecność na zajęciach nie będzie możliwa będą rozpatrywane indywidualnie.
  • Uzyskanie zaliczenia (minimum 80%) za każdy z testów/zaliczeń poszczególnych przedmiotów kursu.
  • Zdanie egzaminów końcowych z wynikiem minimum 80%

Absolwenci otrzymują Certyfikat potwierdzający ukończenie 300 godzin technik oraz metodologii Ashtanga Vinyasa Yoga.
Uczestnik kursu otrzyma możliwość zarejestrowania się w Yoga Alliance jako RYT (Yoga Alliance Registered Yoga Teacher) www.yogaalliance.org.
Rejestracja na stronie Yoga Alliance jako RYT gwarantuje znalezienie się w oficjalnym widniejącym na stronie internetowej Yoga Alliance spisie nauczycieli zarejestrowanych. Spis ten jest potwierdzeniem spełnienia warunków i standardów wyznaczonych przez Yoga Alliance w kierunku uczenia jogi.

ZASTRZEŻENIE: Ten kurs nie jest w żadnym stopniu zamiennikiem czy odpowiednikiem Autoryzacji lub Certyfikatu nadawanych przez Krishna Pattabhi Jogi Ashtanga Yoga Institute (KPJAYI) www.kpjayi.org czy Sharath Yoga Center w Mysore w Indiach.

Inwestycja:

300H TTC 8900 PLN

Zaliczka: 1500 PLN (płatna przy zapisie)Dane do przelewu:
Odbiorca: Yoga Academy
Numer konta: 28 1050 1520 1000 0092 4899 2712
Tytułem: (w zależności od wybranego kursu 300hTTC)
Uwaga: Opłata za kurs jest gwarancją rezerwacji miejsca i jako taka NIE PODLEGA ZWROTOWI!

Uczestnicy, którzy chcieliby otrzymać Fakturę VAT proszeni są o zgłoszenie PRZED dokonaniem wpłaty!Po zapłaceniu zaliczki reszta opłaty może nastąpić w całości lub ratach (po minimum 1000PLN) najpóźniej do dnia rozpoczęcia kursu. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia systemu płatności – prosimy o wiadomość!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA!